Aktuality

Český úspěch studie COMISAIR na EASD

Český úspěch studie COMISAIR na EASD

Česká studie COMISAIR byla tématem, které na konferenci EASD 2017 v Lisabonu zaujalo světová média.

Výsledky české studie COMISAIR vedené MUDr. Janem Šoupalem, Ph.D. z III. Interní kliniky VFN v Praze se po přednášce na letošním EASD v Lisabonu staly mezinárodně diskutovaným tématem. Studie COMISAIR byla také klíčovou pro zahájení úhrady kontinuální monitorace glykémie v České republice.

Tato dvouletá studie ukazuje, že trvalá kontinuální monitorace glykémie je přínosná pro pacienty s diabetem 1. typu bez ohledu na to, zda jsou léčeni inzulinovou pumpou či inzulinovými pery. První výsledky studie byly publikovány v Diabetes Technology and Therapeutics (viz odkaz níže).

Dvouleté výsledky studie prezentované na EASD také potvrdily, že používání CGM vede k signifikantnímu a dlouhodobě udržitelnému poklesu glykovaného hemoglobinu, a že adherence pacientů k této technologii s ubíhajícím časem neklesá. “Není tak důležité, jak si pacienti aplikují inzulin, zda inzulinovými pery či inzulinovou pumpou. Mnohem důležitější je, jakým způsobem si měří hladinu krevního cukru.” komentoval v rozhovoru pro Touch Endocrinology dr. Šoupal.

Videorozhovor s MUDr. Janem Šoupalem, Ph.D.

Celý článek je k dispozici zde.

Plný text studie je k dispozici zde.


Kalkulačka HbA1C

Časopis
Vnitřní lékařství

Partneři
ČLS J. E. Purkyně
sekretariát ČDS

Sokolská 31, 120 26 Praha 2

724 728 489