Aktuality

Tiskové prohlášení ČDS k DiaRemediu

Tiskové prohlášení ČDS k DiaRemediu

Cílem je varovat před agresivní reklamou na tento konkrétní výrobek a obecně varovat před neověřenými prostředky k léčbě nabízenými na internetu.

Česká diabetologická společnost v poslední době zaznamenala zvýšený počet dotazů z řad pacientů s diabetem, které se týkaly jednoho z produktů inzerovaných na internetu s názvem DiaRemedium. V reklamě na internetu a webových stránkách se uvádí, že jde o metodu určenou k léčbě diabetu a některých jeho komplikací.

Česká diabetologická společnost v této souvislosti upozorňuje, že výrobek DiaRemedium není podle právních předpisů platných v České republice lékem určeným k léčbě diabetu. Tento výrobek nemá definovaný obsah (množství ani kvalitu) účinných látek, nebyl testován podle požadavků kladených na léky a neposkytuje tedy zaručenou účinnost při léčbě diabetu.

V České republice je dostatek možností, jak léčit diabetes pomocí léků s prokázanou účinností a bezpečností, které jsou navíc z velké části nebo zcela hrazené zdravotními pojišťovnami. Užíváním výrobků, u kterých není jasný vliv na průběh onemocnění a u kterých není prokázaná bezpečnost, může dojít zanedbání léčby a k rozvoji komplikací. Česká diabetologická společnost doporučuje, aby se pacienti s diabetem ohledně léčby tohoto onemocnění vždy poradili s lékařem a nespoléhali na neověřené informace z nejasných zdrojů.

Doc. MUDr. Martin Prázný, PhD.

a

Prof. MUDr. Terezie Pelikánová, DrSc.

předsedkyně ČDS ČLS JEP


Kalkulačka HbA1C

Časopis
Vnitřní lékařství

Partneři
ČLS J. E. Purkyně
sekretariát ČDS

Sokolská 31, 120 26 Praha 2

724 728 489