Diabetologická centra

Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem o.z., Krajská zdravotní a.s. Interní oddělení

Sociální péče 12A - pavilon A mapa
401 13 Ústí n. Labem

telefon : 477 112 640
Fax: 477 112 670
Koordinátor: MUDr. Lucie Radovnická
Email: Lucie.Radovnicka@KZCR.EU

Diabetologické centrum poskytuje specializovanou ambulantní, lůžkovou a konziliární péči pro diabetiky v rámci Ústeckého kraje. Jeho součástí je Diabetologické centrum pro děti a dorost, které zajišťuje komplexní diabetologickou péči pro děti a dorost ambulantní a lůžkovou včetně intenzivní péče – diagnostika, terapie, edukace, péče o komplikace, užití monitorací glykemie a léčby pomoci inzulinových pump. Rekondiční pobyty diabetických dětí.

Centrum je zvláště specializováno na specializovanou ambulantní a lůžkovou péči o pacienty se syndromem diabetické nohy. Osvědčuje se úzká spolupráce s lékaři Chirurgické kliniky a především Oddělením protetiky.

Je veden registr pacientů léčených inzulinovou pumpou a sledování a registrace gravidních diabetiček.

Ambulantní část: MUDr. Věra Vyleťalová
edukační sestry Jana Hornická, Jaroslava Rázlová
pavilon B, 3. patro
tel. 477 112 660

Ambulantní část: MUDr. Alice Sýkorová,
inzulinové pumpy
sestra Marcela Nemejtová
pavilon B, 3. patro
tel. 477 114 221

Podiatrická ambulance: prim. MUDr. Jana Táborská, MUDr. David Smutný
sestra Vladislava Boušková
pavilon O
tel. 477 113 108

Diabetologické centrum pro děti a dorost v Ústí nad Labem, Dětská klinika IPVZ, Masarykova nemocnice, o. z. Krajská zdravotní a. s.,
Sociální péče 12 A,
401 13 Ústí nad Labem
Vedoucí lékař prim. MUDr. Jaroslav Škvor, CSc.
jaroslav.skvor@mnul.cz
pavilon D
tel. 477 112 355


zpět na přehled center
Kalkulačka HbA1C

Časopis
Vnitřní lékařství

Partneři
ČLS J. E. Purkyně
sekretariát ČDS

Sokolská 31, 120 26 Praha 2

724 728 489