Diabetologická centra

Fakultní nemocnice Hradec Králové Gerontometabolická klinika

Sokolská 408 mapa
500 05 Hradec Králové

telefon : 495 833 785
Koordinátor: Doc. MUDr. Alena Šmahelová, Ph.D.
Email: smahelov@lfhk.cuni.cz

Diabetologické centrum je statutárně zřízené mezioborové centrum FN a LF UK Hradec Králové Činnost centra pokrývá celé spektrum diabetologie (zejména zavádění a léčba inzulinových pump (od r. 1984), komplexní péče o těhotné diabetičky a ženy s gestačním diabetem, komplexní edukace diabetika, prevence diabetu, podiatrická péče).

Má část ambulantní (6 poraden), lůžkovou (specializované diabetologické oddělení) a edukační centrum.

Mezioborové diabetologické centrum je akreditováno pro výuku diabetologie do roku 2014.

Probíhá zde výuka postgraduální, předatestační i pregraduální (Subkatedra diabetologie LF UK Hradec Králové, vedoucí Doc. MUDr. Alena Šmahelová, Ph.D.)

Akreditace pro endokrinologii do roku 2014 (Subkatedra endokrinologie LF UK Hradec Králové, vedoucí Prof. MUDr. Jan Čáp, CSc.)

Stránky nemocnice zde

Akreditované pracoviště pro specializační vzdělávání výuky v oboru:
zpět na přehled center
Kalkulačka HbA1C

Časopis
Vnitřní lékařství

24.8.2018 - 25.8.2018
Praha

Prague School of Diabetes and Endocrinology

20.9.2018 - 21.9.2018
Praha

Prague School of Diabetes and Endocrinology

22.5.2019 - 29.5.2019
Nizozemí | Haag

International Symposium on the Diabetic Foot

Partneři
ČLS J. E. Purkyně
sekretariát ČDS

Sokolská 31, 120 26 Praha 2

724 728 489