Diabetologická centra

Dětské diabetologické centrum Ústí nad Labem

Sociální péče 12A - Areál Bukov, Budova: D mapa
401 13 Ústí n. Labem

telefon : +420 477 112 300
Koordinátor: MUDr. Jaroslav Škvor, CSc.
Email: jaroslav.skvor@kzcr.eu

Diabetologické centrum pro děti a dorost zajišťuje komplexní diabetologickou péči pro děti a dorost ambulantní a lůžkovou včetně intenzivní péče – diagnostika, terapie, edukace, péče o komplikace, užití monitorací glykemie a léčby pomoci inzulinových pump. Rekondiční pobyty diabetických dětí.

Seznam lékařů působících v centru:
MUDr. Jaroslav Škvor, CSc., MUDr. Lucie Štíchová, Lucie Kolářová, Bc. Michaela Capková, Iveta Kosáčková, Mgr. Hana Sirotková
Odkaz na stránky


zpět na přehled center
Kalkulačka HbA1C

Časopis
Vnitřní lékařství

Partneři
ČLS J. E. Purkyně
sekretariát ČDS

Sokolská 31, 120 26 Praha 2

724 728 489