Kódy pro podiatrii

Nejčastěji vykazované kódy na podiatrických ambulancích

13023 Vyšetření kontrolní ..
13051 Cílená edukace diabetika ( 5x v prvním týdnu při manifestaci, jinak 4x/rok)
13055 Ošetření syndromu diabetické nohy lékařem (1 noha)
09235 Odstranění malých lézí kůže
09237 Ošetření a převaz rány
09115 Odběr biologického materiálu
09119 Odběr krve ze žíly
09233 Injekční okrsková anestesie
12220 Dopplerovské vyšetření periferních tepen nebo žil (na 1 končetině)
13065 Měření transkutánního tlaku kyslíku (1 noha) Před AG a po výkonu, před HBO, před amputací, (6x/rok)
13071 Larvální léčba ran ( při hospitalizací) (3x1 končetina/1 rok)(+ZUM)
51850 Převaz rány metodou V.A.C. (+ZUM)
44243 Obraze nemocných nehtů
09513 Telefonická konzultace ošetř. lékařem (nutno zapsat do dokumentace)
09511 Minimální kontakt lékaře s pacientem (recepty, PZT)
Kalkulačka HbA1C

Časopis
Vnitřní lékařství

29.4.2017
Praha

2. workshop castování

16.6.2017 - 17.6.2017
Praha

XVII. celostátní diabetologické sympózium

11.5.2017 - 13.5.2017
Srbsko | Bělehrad

ADIT Conference

Partneři
ČLS J. E. Purkyně
sekretariát ČDS

Sokolská 31, 120 26 Praha 2

724 728 489