Novinky

Kurz - Aktuality v kontinuální monitoraci glykémie a léčbě inzulinovou pumpou

Kurz - Aktuality v kontinuální monitoraci glykémie a léčbě inzulinovou pumpou

Dovolujeme si Vás pozvat na podzimní kurz věnovaný aktualitám v technologické léčbě diabetu. Garantem odborného programu je prof. MUDr. Alexandra JIRKOVSKÁ, CSc. Program (viz příloha) zahrnuje informace a novinky týkající se praktického používání pump, senzorů a uzavřených okruhů. 

Přihlášení je možné na stránkách IPVZ: https://www.ipvz.cz/vzdelavaci-akce/53069-kurz-aktuality-v-kontinualni-monitorovaci-glykemii-a-lecba-inzulinovou-pumpou

Program


Kalkulačka HbA1C

Časopis
Vnitřní lékařství

Partneři
ČLS J. E. Purkyně
sekretariát ČDS

Sokolská 31, 120 26 Praha 2

724 728 489