Novinky

Nový kód kontaktních fixací a dlah

Nový kód kontaktních fixací a dlah

NOVINKA:

V 1/2018 byl zařazen do sazebníku výkonů nový kód 13073 - ZHOTOVENÍ SPECIÁLNÍCH KONTAKTNÍCH FIXACÍ A DLAH U SYNDROMU DIABETICKÉ NOHY.

Zhotovení speciálních kontaktních fixací / dlah je indikováno u pacientů s diabetickými ulceracemi, Charcotovou osteoarthropatií, u pacientů po operačních výkonech na noze nebo u chronické osteomyelitidy, která je kontrolována ATB terapií. Výkon je plně hrazen zdravotními pojišťovnami, lze jej vykazovat 6xročně (úhrada 1022 b. + ZUM). Podmínkou je zhotovení dané pomůcky na specializovaném pracovišti (registrované podiatrické ambulance, oddělení ortopedické protetiky, nemocniční zařízení se specializovaným pracovištěm a vyškoleným pracovníkem v podiatrické problematice). Kód je primárně určen pro odbornost diabetologie, může být sdílen i jinými odbornými společnostmi (chirurgie, ortopedie, ortopedická protetika).

Teoretické i praktické zkušenosti se zhotovováním těchto pomůcek lze získat během workshopů pořádaných Podiatrickou sekcí ČDS ČLS JEP (viz http://www.diab.cz/akce).

V Praze 1.3.2018

MUDr. Vladimíra Fejfarová, Ph.D.

CD IKEM, Praha Podiatrická sekce ČDS, ČLS JEP


Kalkulačka HbA1C

Časopis
Vnitřní lékařství

Partneři
ČLS J. E. Purkyně
sekretariát ČDS

Sokolská 31, 120 26 Praha 2

724 728 489