Novinky

Nový kód kontaktních fixací a dlah

Nový kód kontaktních fixací a dlah

NOVINKA:

V 1/2018 byl zařazen do sazebníku výkonů nový kód 13073 - ZHOTOVENÍ SPECIÁLNÍCH KONTAKTNÍCH FIXACÍ A DLAH U SYNDROMU DIABETICKÉ NOHY.

Zhotovení speciálních kontaktních fixací / dlah je indikováno u pacientů s diabetickými ulceracemi, Charcotovou osteoarthropatií, u pacientů po operačních výkonech na noze nebo u chronické osteomyelitidy, která je kontrolována ATB terapií. Výkon je plně hrazen zdravotními pojišťovnami, lze jej vykazovat 6xročně (úhrada 1022 b. + ZUM). Podmínkou je zhotovení dané pomůcky na specializovaném pracovišti (registrované podiatrické ambulance, oddělení ortopedické protetiky, nemocniční zařízení se specializovaným pracovištěm a vyškoleným pracovníkem v podiatrické problematice). Kód je primárně určen pro odbornost diabetologie, může být sdílen i jinými odbornými společnostmi (chirurgie, ortopedie, ortopedická protetika).

Teoretické i praktické zkušenosti se zhotovováním těchto pomůcek lze získat během workshopů pořádaných Podiatrickou sekcí ČDS ČLS JEP (viz http://www.diab.cz/akce).

V Praze 1.3.2018

MUDr. Vladimíra Fejfarová, Ph.D.

CD IKEM, Praha Podiatrická sekce ČDS, ČLS JEP


Kalkulačka HbA1C

Časopis
Vnitřní lékařství

24.8.2018 - 25.8.2018
Praha

Prague School of Diabetes and Endocrinology

20.9.2018 - 21.9.2018
Praha

Prague School of Diabetes and Endocrinology

22.5.2019 - 29.5.2019
Nizozemí | Haag

International Symposium on the Diabetic Foot

Partneři
ČLS J. E. Purkyně
sekretariát ČDS

Sokolská 31, 120 26 Praha 2

724 728 489