Novinky

Pozvání na Seminář OSAD konaný v Luhačovicích

Pozvání na Seminář OSAD konaný v Luhačovicích

Vážení členové České diabetologické společnosti,

dovolte mi, abych Vám sdělila, že u příležitosti 55. Diabetologických dní, konaných v Luhačovicích, se uskuteční Seminář OSAD ve středu 10. 4. 2019 od 16.00 do 16.45 hodin v sále Rondo Městského domu kultury Elektra. Probírat budeme aktuální problematiku diabetologických ambulancí.

Mimo členů OSAD jsou zváni i lékaři, kteří nejsou našimi členy, včetně lékařů pracujících v diabetologických ambulancích nemocnic - všechny, koho daná problematika zajímá. 

Těšíme se na setkání s Vámi.

MUDr. Marcela Szabó, předsedkyně OSAD a koordinační výbor OSAD


Kalkulačka HbA1C

Časopis
Vnitřní lékařství

Partneři
ČLS J. E. Purkyně
sekretariát ČDS

Sokolská 31, 120 26 Praha 2

724 728 489