Novinky

Pozvánka na multioborové sympozium NAFLD/NASH

Pozvánka na multioborové sympozium NAFLD/NASH

Zveme Vás na multioborové sympozium NAFLD/NASH, které se uskuteční dne 4. 12. 2019 v kongresových prostorách Ústřední vojenské nemocnice.

Garantem sympozia je pan prof. MUDr. Petr Urbánek, CSc.

Veškeré informace naleznete v programu.


Kalkulačka HbA1C

Časopis
Vnitřní lékařství

Partneři
ČLS J. E. Purkyně
sekretariát ČDS

Sokolská 31, 120 26 Praha 2

724 728 489