Novinky

Výsledky voleb do výboru ČDS

Výsledky voleb do výboru ČDS

Vážené kolegyně,  vážení kolegové,

sdělujeme Vám ( MUDr.Merhaut, p. Jelínková), jakožto osoby pověřené administrací, že jsme obdrželi od předsedy volební komise MUDr. Tomáše Pelcla e-mailový dopis "od všech jsem dostal (souhlasné) vyjádření ohledně členství, posílám tedy kompletní složení Výboru + Revizní komise. Pelcl. "To znamená, že jsou splněny náležitosti předpisů ČLS JEP.  Naším úkolem na pokyn předsedy VK je naplnit VŘ, § 8, odst. 3, první část věty:

Výsledky voleb musí být veřejně vyhlášeny volební komisí ihned po zjištění jejich výsledků.......

Tímto dopisem a přílohami se zveřejňuje výsledek voleb  ČDS 2018 na webu ČDS. 

S mnoha pozdravy

p. Šárka  Jelínková                                                                                   

asistentka výboru ČDS                                                                         

MUDr. Tomáš Merhaut, v. r.

člen výboru ČDS, pověřený administrací

Příloha č.1. Výsledky voleb final po přijetí funkcí zvolenými členy

Příloha č.2. Výsledky voleb po sečtení s počty hlasů a náhradníky


Kalkulačka HbA1C

Časopis
Vnitřní lékařství

Partneři
ČLS J. E. Purkyně
sekretariát ČDS

Sokolská 31, 120 26 Praha 2

724 728 489