Novinky

Zemřela MUDr. Olga Škarpová, CSc.

Zemřela MUDr. Olga Škarpová, CSc.

S hlubokým smutkem oznamujeme, že dne 6. května 2017 zemřela po velkém boji s těžkou nemocí naše kolegyně Olinka Škarpová. Olinka byla mimořádnou osobností české diabetologie. Oboru se soustavně věnovala od roku 1975 a její jméno zůstane navždy spojeno s ostravskou diabetologií, kde ve fakultní nemocnici dlouhá léta působila a pomáhala zde uvádět do života první národní diabetologický program. Pracovala zde jako ordinář pro diabetologii, organizovala semináře v rámci severní Moravy a její zásluhou začalo ostravské centrum fungovat i jako školicí pracoviště v diabetologii pro lékaře a sestry. Ve spolupráci s laickými organizacemi organizovala u nás jedny z prvních rekondičních pobytů pro pacienty, v rámci severní Moravy vybudovala ambulanci pro péči o těhotné s diabetem mellitem a její zásluhou se ve FN Ostrava začaly používat inzulinové pumpy.

Milá Olinko, budeš nám chybět.

Za výbor České diabetologické společnosti ČLS JEP
Tereza Pelikánová


Kalkulačka HbA1C

Časopis
Vnitřní lékařství

Partneři
ČLS J. E. Purkyně
sekretariát ČDS

Sokolská 31, 120 26 Praha 2

724 728 489