Aktuality

Registrační list edukačního pracoviště

Registrační list edukačního pracoviště

Vážení kolegové,

na základě usnesení výboru ČDS ze dne 20. 3. 2012 vás žádáme o zvážení registrace edukačního pracoviště ve Vaší ambulanci nebo nemocnici.

Přihlášku naleznete na stránkách ČDS http://www.diab.cz/dokumenty/reglist_edukacni_pracoviste.pdf.

Tato registrační přihláška bude posouzena Výborem ČDS a pokud bude schválena, obdržíte písemnou informaci. Seznam registrovaných edukačních pracovišť bude k dispozici pro pacienty i z jiných ambulancí na doporučení ošetřujících lékařů podle Vašich místních podmínek, případně podobně jako seznam podiatrických ambulancích i na webových stránkách ČDS. Perspektivně lze registraci použít i při jednání se zdravotními pojišťovnami o dalším rozšíření edukačních aktivit.

Registrační přihlášky zasílejte na adresu: s.jelinkova@gsymposion.cz v kopii na: alji@ikem.cz


Kalkulačka HbA1C

Časopis
Vnitřní lékařství

Partneři
ČLS J. E. Purkyně
sekretariát ČDS

Sokolská 31, 120 26 Praha 2

724 728 489