Česká diabetologie

Informace 

Vydavatel

We Make Media, s. r. o.

Vychází

4x ročně

Informace o předplatném zde.

Pokyny autorům zde.

Kalkulačka HbA1C

Časopis
Vnitřní lékařství

Partneři
ČLS J. E. Purkyně
sekretariát ČDS

Sokolská 31, 120 26 Praha 2

724 728 489