Kurzy a stáže v podiatrii

Týden syndromu diabetické nohy 8. - 14. listopadu 2020

U příležitosti letošního Světového dne diabetu pořádá D-Foot International od 8. do 14. listopadu Světový týden Syndromu diabetické nohy.

Nejrůznější aktivity mají zvýšit povědomí veřejnosti o problematice syndromu diabetické nohy a podpořit práci specialistů na diabetickou nohu po celém světě. Mezi tyto aktivity patří program webinářů pod vedením regionálních předsedů D-Foot.

 Registrace a účast jsou zdarma. Více informací viz. příloha.

Hojení ran II

Určeno pro: lékařům všech odborností se zájmem o problematiku léčby ran 
Pořadatel: pořádáno subkatedrou geriatrie (Prof.Topinková) ve spolupráci se subkatedrou diabetologie (Prof. Pelikánová) IPVZ, Českou společností pro léčbu rány (ČSLR) a Českou angiologickou společností ČLS JEP
Kategorie: interdisciplinární
Vedoucí: prim. MUDr. Ivo Bureš (geriatrie, ČSLR), MUDr. Vladimíra Fejfarová, Ph.D. (diabetologie, ČSLR), doc. MUDr. Lenka Veverková, Ph.D. (chirurgie, ČSLR), prof. MUDr. Topinková Eva, CSc.
Termíny: 22.3.2018.-24.3.2018
Místo konání: Praha 4, Budějovická 15, Hotel ILF
Kontakt: www.ipvz.cz
Kontaktní osoba: Mgr. Eva Chárová / e-mail: charova@ipvz.cz
Program ke stažení zde

Specializační odborná stáž – Diagnostika a terapie syndromu diabetické nohy

Určeno pro: lékaře v přípravě k atestaci z diabetologie a endokrinologie a pro podiatrické sestry
Vedoucí: prof. MUDr. Alexandra Jirkovská, CSc.
Termíny: 8.-12.1.2018; 22.-26.1.2018; 19.-23.2.2018; 14.-18.5.2018; 21.-25.5.2018; 11.-15.6.2018

Odborná stáž – Moderní diagnostika a léčba syndromu diabetické nohy

Určeno pro: lékaře interních oborů a praktické lékaře
Vedoucí: MUDr. Robert Bém, Ph.D.
Termín: 12.-14.3.2018

Odborná stáž – Syndrom diabetické nohy pro nezdravotníky

Určeno pro: pedikéry, ošetřovatele, pracovníky home care
Vedoucí: MUDr. Robert Bém, Ph.D.
Termín: 15.-16.3.2018

Odborná stáž - Komplexní léčba syndromu diabetické nohy (SDN)

Určeno pro: chirurgy po absolvování základního chirurgického kmene, kteří se hodlají specializovat na léčbu syndromu diabetické nohy
Vedoucí: MUDr. Bedřich Sixta
Termín: 28.-31.5.2018

Na tyto akce Institutu postgraduálního vzdělávání se lze přihlásit přes webové stránky: www.ipvz.cz; podzimní termíny vzdělávacích akcí budou k dispozici v průběhu listopadu a prosince 2017

Pozvánka na certifikovaný kurz pro všeobecné sestry v podiatrii

V tomto roce se opět uskuteční certifikovaný kurz pro všeobecné sestry v podiatrii, a to v termínech 7.-10. června a v listopadu 2018 v IKEM Praha. Je určen pro všeobecné sestry pracující s diabetiky se syndromem diabetické nohy v ambulancích i v nemocnicích, ale také pro sestry domácí péče. Další informace na www.diab.cz, přihlášky posílejte na adresu kace@ikem.cz.

Mimořádný interdisciplinární kurz – Hojení ran I

určeno pro lékaře všech oborů se zájmem o problematiku léčby ran
30.11.2017 - 2.12.2017 - Praha  
Místo konání: Praha 4, Budějovická 15, Hotel ILF
Web: http://www.ipvz.cz
Pořadatel: pořádáno subkatedrou geriatrie (Prof. Topinková) ve spolupráci se subkatedrou diabetologie (Prof. Pelikánová) IPVZ, Českou společností pro léčbu rány (ČSLR) a Českou angiologickou společností ČLS JEP

Kalkulačka HbA1C

Časopis
Vnitřní lékařství

27.5.2022 - 28.5.2022
Staré Splavy

Mýty, omyly a pravdy v diabetologii

23.6.2022 - 25.6.2022
Rakousko | Vídeň

Diabetologický kongres - CEDA Congress Vienna

Partneři
ČLS J. E. Purkyně
sekretariát ČDS

Sokolská 31, 120 26 Praha 2

724 728 489