Příloha č. 5: Diabetická retinopatie

Současný stav

Diabetická retinopatie (dále jen „DR“) je nejčastější mikrovaskulární komplikací cukrovky. DR je hlavní příčinou oslepnutí u osob v produktivním věku. Její výskyt v ČR stále stoupá. V roce 2009 bylo evidováno celkem 90 586 diabetiků s DR (11,7 procent). Z toho proliferativní forma DR (dále jen „PDR“) byla zjištěna u 21 505 diabetiků, což jsou téměř 3 procenta z celkového počtu diabetiků. Komplexní preventivní a léčebné postupy redukují riziko ztráty zraku o více než 90 procent. Tyto postupy zahrnují intervenci ovlivnitelných rizikových faktorů, aktivní skríning DR a specializovanou oftalmologickou léčbu.

Existuje aktualizovaný společný Doporučený postup pro diagnostiku a léčbu diabetické retinopatie ČDS a České oftalmologické společnosti ČLS JEP (dálen jen „ČOS“) (www.diab.cz).

Nedostatky

  1. Diabetologové, VPL a internisté neindikují správně pravidelný oftalmologický skríning. Pouze část diabetiků má doporučený skríning u oftalmologa 1x za rok. Svědčí pro to data VZP a výstupy epidemiologické studie ČDS 2002 a 2006.
  2. Není kvalitní skríning u oftalmologa.
  3. Není definovaná síť odborných oftalmologických ambulancí s možností laserové léčby a Fluorescenční AngioGrafie, spolupracujících se specializovanou diabetologickou ambulancí. Laserů je v ČR dostatečný počet, ale chybí návaznost na diabetology a oftalmologické ambulance I.
  4. Není definovaná síť pracovišť „Specializované pracoviště pro léčbu očních komplikací diabetu“, pro vitreoretinální chirurgii a intravitreální aplikaci farmak.

Konkrétní cíle

1. Zvýšit počet skríningových vyšetření oftalmologem, tak aby odpovídala doporučenému postupu (1x za rok)

2. Zajistit plošně kvalitní oftalmologický skríning diabetické retinopatie a makulopatie v oftalmologických ambulancích I

3. Vytvořit síť odborných oftalmologických ambulancí II s možností laserové léčby a Fluorescenční AngioGrafie, spolupracujících se specializovanou diabetologickou ambulancí.

4. Vytvořit síť „Specializovaných pracovišť pro léčbu očních komplikací diabetu (III)“, pro vitreoretinální chirurgii a intravitreální aplikaci léčivých přípravků.

Plánovaný počet těchto pracovišť v ČR je asi 7-10.

Zajistit úhradu pojišťovnou.

Indikátory

Ad 1. Počet vyšetření oftalmologem u diabetiků z dat VZP a v epidemiologickém šetření ČDS

Ad 2. Počet vykázaných výkonů retinofoto.

Počet oftalmologů s nasmlouvaným kodem75 155 pro retinofoto.

Ad 3. Síť oftalmologických ambulancí II bude dostupná na www stránkách (www.diab.cz a ČOS)

Ad 4. Síť specializovaných pracovišť pro léčbu očních komplikací diabetu (III) bude dostupná na webových stránkách odborných společností (ČDS a ČOS).

Dodatek

Oftalmologická ambulance (I)

Charakteristika: Běžná oftalmologická ambulance. Je prokazatelná spolupráce v péči o nemocné s diabetem se specializovanou diabetologickou ambulancí nebo ordinací VPL nebo internisty.

Oftalmologické ambulance (II).

Charakteristika: Pracoviště má možnost provádět laserovou léčbu a fluorescenční angiografie. Je prokazatelná spolupráce se specializovanou diabetologickou ambulancí, v níž pracuje lékař se specializovanou způsobilostí v oboru diabetologie).

Specializované pracoviště pro léčbu očních komplikací diabetu (III)

Charakteristika: Pracoviště pro vitreoretinální chirurgii a intravitreální aplikaci léčivých přípravků. Je prokazatelná spolupráce s diabetologickým centrem s lůžkovým zázemím.

Kalkulačka HbA1C

Časopis
Vnitřní lékařství

Partneři
ČLS J. E. Purkyně
sekretariát ČDS

Sokolská 31, 120 26 Praha 2

724 728 489