Kódy pro podiatrii

Nejčastěji vykazované kódy na podiatrických ambulancích

13023 Vyšetření kontrolní diabetologem
13051 Cílená edukace diabetika (5x v prvním týdnu při manifestaci, jinak 4x/rok)
13055 Ošetření syndromu diabetické nohy lékařem (1 noha)
13024 Vyšetření rizika syndromu diabetické nohy 1/rok
09235 Odstranění malých lézí kůže
09237 Ošetření a převaz rány do 10 cm²
09241 Ošetření a převaz rány kožních a podkožních afekcí 10-30 cm²
09115 Odběr biologického materiálu jiného než krev na bakteriologické vyšetření
09119 Odběr krve ze žíly
09233 Injekční okrsková anestesie
12220 Dopplerovské vyšetření periferních tepen nebo žil (na 1 končetině)
13065 Měření transkutánního tlaku kyslíku (1 noha) Před AG a po výkonu, před HBO, před amputací, (6x/rok)
13071 Larvální léčba ran (při hospitalizací) (3x1 končetina/1 rok)(+ZUM)
13073 Zhotovení speciálních kontaktních fixací a dlah u syndromu diabetické nohy
51850 Převaz rány metodou V.A.C. (+ZUM)
44243 Obraze nemocných nehtů
09513 Telefonická konzultace ošetř. lékařem (nutno zapsat do dokumentace)
09511 Minimální kontakt lékaře s pacientem (recepty, PZT)
06130 Ošetření hyperkeratóz a preulcerativních lézí 6/1 rok
06145 Reedukace pacienta s diabetem mellitem a jemu blízkých osob max 6/1 rok
67115 Pedobarografie
66893 Punkční biopsie kosti nebo kloubu
51718 Ošetření nehtu na ruce, noze (fenestrace, parciální nebo radikální ablace)
Kalkulačka HbA1C

Časopis
Vnitřní lékařství

Partneři
ČLS J. E. Purkyně
sekretariát ČDS

Sokolská 31, 120 26 Praha 2

724 728 489