Novinky

Finerenon - změny v předpisu

Finerenon - změny v předpisu

Další informace naleznete:

https://prehledy.sukl.cz/prehled_leciv.html#/leciva/0255475

https://prehledy.sukl.cz/prehled_leciv.html#/leciva/0255481


Kalkulačka HbA1C

Časopis
Vnitřní lékařství

Partneři
ČLS J. E. Purkyně
sekretariát ČDS

Sokolská 31, 120 26 Praha 2

724 728 489