Novinky

Informace k podávání bamlanivimabu v prevenci závažného průběhu Covid-19

Informace k podávání bamlanivimabu v prevenci závažného průběhu Covid-19

„Aktuální informace jsou také dostupné na stránkách SÚKLu: https://www.sukl.cz/leciva/informace-o-povoleni-pouzivani-neregistrovaneho-leciveho?highlightWords=bamlanivimab nebo výrobce:www.bamlanivimabhcpinfo.com.

Bamlanivimab by měl po splnění indikace a formálních náležitostí aplikovat poskytovatel zdravotních služeb lůžkové péče s urgentním příjmem typu I nebo typu II, který je uveden v seznamu zveřejněném na webových stránkách Ministerstva, Ústavu hematologie a krevní transfuze, Institut klinické a experimentální medicíny, Masarykův onkologický ústav, Centrum kardiovaskulární chirurgie v Brně, nicméně aktuální dostupnost této léčby je nutné zatím individuálně ověřit a domluvit, cesta přes ISIN podle našich informací v tuto chvíli není funkční."

BAMLANIVIMAB - základní informace pro lékaře o možnosti léčby COVID-19 u rizikových pacientů

Pokyny pro přípravu a zacházení s léčivým přípravkem BAMLANIVIMAB


Kalkulačka HbA1C

Časopis
Vnitřní lékařství

Partneři
ČLS J. E. Purkyně
sekretariát ČDS

Sokolská 31, 120 26 Praha 2

724 728 489