Novinky

Larvální terapie v České republice

Larvální terapie v České republice

S radostí si Vám dovolujeme oznámit, že od 12.5.2020 lze znovu používat larvální terapii v léčbě pacientů se syndromem diabetické nohy. Aplikace larev je hrazena zdravotními pojišťovnami pomocí původního výkonu 13071.

Za Podiatrickou sekci

MUDr. Robert Bém, Ph.D., MHA

Předseda podiatrické sekce ČDS ČLS JEP

Dopis [DOC]


Kalkulačka HbA1C

Časopis
Vnitřní lékařství

Partneři
ČLS J. E. Purkyně
sekretariát ČDS

Sokolská 31, 120 26 Praha 2

724 728 489