Novinky

Nepřehlédněte! E-recept nesmí být označen "nezaměňovat"

Nepřehlédněte! E-recept nesmí být označen

Milí kolegové,

extrémně rychle se množí výpadky nejrůznějších léků, mimo jiné také z vnitřního lékařství a diabetologie. Věc jsem konzultoval s farmaceuty a ukázalo se, že jediným možným řešením a postupem je nevydávat léky označené "nezaměňovat", protože tyto e-recepty jsou nezúřadovatelné na straně farmacie. Lékárník nesmí dát proti E-receptu s označením "nezaměňovat" žádný jiný medikament.

Jediné řešení je toto: lékař vydá E-recept na lék, který má pacient dostat, E-recept nesmí být označen "nezaměňovat". Farmaceut potom dá, co má v náhradním režimu. Rovněž nedělejte to, že byste psali na pokyn lékárny vy další recept týž den nebo brzy po první preskripci. To lze až byste měli jistotu, že první preskripce je zlikvidována na CUER.

MUDr. Tomáš Merhaut

člen výboru ČDS


Kalkulačka HbA1C

Časopis
Vnitřní lékařství

Partneři
ČLS J. E. Purkyně
sekretariát ČDS

Sokolská 31, 120 26 Praha 2

724 728 489