Novinky

Nové doporučené postupy použití technologií

Nové doporučené postupy použití technologií

Výbor ČDS schválil nový adaptovaný klinický doporučený postup Použití inzulínové pumpy a glukózových senzorů u pacientů s diabetem léčených inzulínem, který vznikl v rámci pracovní skupiny Technologické sekce ČDS.

Doporučený postup použití inzulínové pumpy a glukózových senzorů u pacientů s diabetem léčených inzulínem 2019 [PDF]


Kalkulačka HbA1C

Časopis
Vnitřní lékařství

Partneři
ČLS J. E. Purkyně
sekretariát ČDS

Sokolská 31, 120 26 Praha 2

724 728 489