Novinky

Odpovědnost diabetologa za ošetření loco-dálk. přístupem

Odpovědnost diabetologa za ošetření loco-dálk. přístupem

Dokument naleznete v příloze [PDF]


Kalkulačka HbA1C

Časopis
Vnitřní lékařství

Partneři
ČLS J. E. Purkyně
sekretariát ČDS

Sokolská 31, 120 26 Praha 2

724 728 489