Novinky

Pomozme díky zkušenostem z období pandemie COVID-19 vybudovat robustnější systém péče o pacienty s diabetem

Pomozme díky zkušenostem z období pandemie COVID-19 vybudovat robustnější systém péče o pacienty s diabetem

Problémy způsobené nynější pandemií COVID-19, jako jsou omezující opatření k zabránění šíření viru, změněné životní podmínky a nedostatečný přístup ke zdravotní péči, představují pro pacienty s diabetem obrovské zatížení. Nedávné studie také prokázaly, že lidé trpící diabetem jsou ve větším riziku rozvoje závažných komplikací z COVID-19 a čísla bohužel naznačují, že lidé s diabetem, kteří onemocněli touto chorobou, budou s větší pravděpodobností hospitalizováni s potenciálně horšími výsledky.

Pandemie COVID-19 poukázala na nedostatky ve zdravotnických systémech v celé Evropě. Proto je nutné vybudovat silnější a odolnější systém péče o pacienty s diabetem.

Za účelem zmapování problémů, kterým čelí lidé žijící s diabetem a jejich příbuzní nebo pečovatelé, ale také pro průzkum inovativních řešení, která byla realizována během krize, IDF Europe nyní zahajuje dva průzkumy, které mají za cíl shrnout názory a perspektivy jak pacientů s diabetem, tak i zdravotnických pracovníků. Průzkumy jsou v současné době k dispozici v 9 jazycích. Váš příspěvek jakožto pacienta s diabetem nebo zdravotníka je klíčový k tomu, aby IDF Europe mohla jednat a vypracovat soubor politických doporučení, která budou použita na národních i evropské úrovni s cílem:

Chcete-li se zapojit, prosím vyplňte dotazník „Diabetes a Covid-19“:

  1. Dotazník pro zdravotníky: https://www.surveymonkey.com/r/RGCPN9S
  2. Dotazník pro pacienty s diabetem: https://www.surveymonkey.com/r/RGSLLGC


Kalkulačka HbA1C

Časopis
Vnitřní lékařství

Partneři
ČLS J. E. Purkyně
sekretariát ČDS

Sokolská 31, 120 26 Praha 2

724 728 489