Novinky

Použití inzulínové pumpy a glukózových senzorů u pacientů s diabetem léčených inzulínem

Použití inzulínové pumpy a glukózových senzorů u pacientů s diabetem léčených inzulínem

Na Národním portálu KDP jsou k veřejné oponentuře vystavena doporučení „Použití inzulínové pumpy a glukózových senzorů u pacientů s diabetem léčených inzulínem“. 

Připomínky je možno zadat do online formuláře, který je také dostupný na webu. Délka veřejné oponentury je plánována na cca 1 měsíc.


Kalkulačka HbA1C

Časopis
Vnitřní lékařství

Partneři
ČLS J. E. Purkyně
sekretariát ČDS

Sokolská 31, 120 26 Praha 2

724 728 489