Novinky

Pozvánka na 6. Kurz castování

Pozvánka na 6. Kurz castování

Dne 21.3.2020 se uskuteční 6. Workshop castování, který bude pořádaný Centrem diabetologie IKEM ve spolupráci s Podiatrickou sekcí České diabetologické společnosti JEP.

Během workshopu je možné se seznámit s principy a různými technikami castování, které využíváme v léčbě syndromu diabetické nohy – např. se snímatelnými kontaktními fixacemi a/nebo snímatelnými kontaktními dlahami, aplikovatelnými v pooperační péči u nemocných po chirurgických výkonech prováděných na dolní končetině. 

Workshop je určen pro lékaře, odborné sestry vyškolené v podiatrii i ostatní zdravotníky. Akce je akreditována a garantována ČLK. 

MUDr. Vladimíra Fejfarová, Ph.D. /CD IKEM, Praha/

Místo konání: Centrum diabetologie, IKEM, Vídeňská 1958, Praha 4

Datum konání: 21.3.2020 od 09:30 do16:10

REGISTRACE (prosíme do 9.3.2020): e-mailem na adresu lsyrovatkova@mmm.com nebo telefonicky na tel.č.725790116

Pozvánka ke stažení zde.


Kalkulačka HbA1C

Časopis
Vnitřní lékařství

Partneři
ČLS J. E. Purkyně
sekretariát ČDS

Sokolská 31, 120 26 Praha 2

724 728 489