Novinky

Prof. MUDr. Iwar Klimeš, DrSc.

Prof. MUDr. Iwar Klimeš, DrSc.

S hlbokým žiaľom oznamujeme všetkým príbuzným, priateľom a známym, že nás dňa 6.7. 2022 v 70. roku života opustil náš milovaný manžel, otec, svokor a starý otec

Prof. MUDr. Iwar Klimeš, DrSc.

S drahým zosnulým sa rozlúčime dňa 13. júla 2022 o 12,00 hod. na cintoríne v Slávičom údolí.

Parte


Kalkulačka HbA1C

Časopis
Vnitřní lékařství

10.12.2022
Praha

7. Workshop castování

26.4.2023 - 29.4.2023
Luhačovice

59. Diabetologické dny v Luhačovicích

26.5.2023 - 27.5.2023
Staré Splavy

Mýty, omyly a pravdy v diabetologii

Partneři
ČLS J. E. Purkyně
sekretariát ČDS

Sokolská 31, 120 26 Praha 2

724 728 489