Novinky

Vyhodnocení Cen společnosti ČDS za rok 2019

Vyhodnocení Cen společnosti ČDS za rok 2019

Výbor České diabetologické společnosti ČLS JEP udělil ceny za nejlepší publikace (monografie a odborné články) v oboru za rok 2019.

CENA ČDS ZA NEJLEPŠÍ PUBLIKACI ZA ROK 2019 [PDF]


Kalkulačka HbA1C

Časopis
Vnitřní lékařství

Partneři
ČLS J. E. Purkyně
sekretariát ČDS

Sokolská 31, 120 26 Praha 2

724 728 489