Novinky

Výzva výboru ČDS k akreditaci diabetologických pracovišť (ambulancí) pro vzdělávání v oboru diabetologie

Výzva výboru ČDS k akreditaci diabetologických pracovišť (ambulancí) pro vzdělávání v oboru diabetologie

Vážení kolegové,
řada z vás pracuje v soukromých ambulancích či menších lokálních lůžkových zařízeních a máte zájem vychovávat mladší kolegy ev. své nástupce. Požadavky na pracoviště s akreditací v diabetologii I.typu jsou minimální. Prakticky stačí jeden školitel s atestací v oboru (diabetologie nebo endokrinologie a diabetologie) s minimálně polovičním úvazkem, který je v praxi nejméně 3 roky po získání atestace. Pokud bude žádat ambulantní diabetolog, je potřeba doložit smluvní vztah s lůžkovým zařízením.
Přístup akreditační komise je velmi vstřícný a podporuje maximální rozšíření pracovišť s akreditací pro diabetologii I. typu.
Podrobnosti ke způsobu podání žádosti jsou na stránkách MZ (www.mzcr.cz).

16.2.2021

Za výbor ČDS
Předsedkyně akreditační komise pro obor endokrinologie a diabetologie MZ ČR
prof. MUDr. Terezie Pelikánová, DrSc.


Kalkulačka HbA1C

Časopis
Vnitřní lékařství

Partneři
ČLS J. E. Purkyně
sekretariát ČDS

Sokolská 31, 120 26 Praha 2

724 728 489