Novinky

Zveme Vás na cyklus seminářů s názvem Glukózové senzory v léčbě diabetu

Zveme Vás na cyklus seminářů s názvem Glukózové senzory v léčbě diabetu

Cyklus 4 seminářů v termínech a lokacích:

Odborní garanti: doc. MUDr. Martin Prázný, CSc., Ph.D., MUDr. Jan Šoupal, Ph.D.

Webové stránky: www.kurzcgm.cz/

Program


Kalkulačka HbA1C

Časopis
Vnitřní lékařství

Partneři
ČLS J. E. Purkyně
sekretariát ČDS

Sokolská 31, 120 26 Praha 2

724 728 489