Novinky

Zveme Vás na kongres "Mezioborové přístupy v hojení ran"

Zveme Vás na kongres

Vážení členové České diabetologické společnosti,

dovolujeme si Vás informovat o konání česko-slovenského kongresu „Mezioborové přístupy v hojení ran“, který se koná ve dnech 28. – 29. listopadu 2019 v hotelu Galant v Lednici. Pořadatelem kongresu je Klinika popálenin a plastické chirurgie LF MU a Fakultní nemocnice Brno a Středoevropský technologický institut – CEITEC, Vysoké učení technické v Brně.

Akce je pořádána pod záštitou Společnosti popáleninové medicíny ČLS JEP, Společnosti pro bioimplantologii ČLS JEP, děkana Lékařské fakulty Masarykovy univerzity prof. MUDr. Martina Bareše, Ph.D. a ředitele Fakultní nemocnice Brno MUDr. Romana Krause, MBA.

Hlavními tématy tohoto ročníku jsou „Biomateriály, Temporární kryty, Trvalé krytí, Antibakteriální strategie a Varia“.

Další informace naleznete v pozvánce či na www.symma.cz/hojeniran

Pozvánka ke stažení zde.


Kalkulačka HbA1C

Časopis
Vnitřní lékařství

Partneři
ČLS J. E. Purkyně
sekretariát ČDS

Sokolská 31, 120 26 Praha 2

724 728 489