Novinky

Zveme Vás na Mezioborové sympozium "Syndrom diabetické nohy"

Zveme Vás na Mezioborové sympozium

Pořadatel: Centrum diabetologie IKEM Praha pod záštitou České diabetologické společnosti ČLS JEP a její Podiatrické sekce a pod záštitou České chirurgické společnosti ČLS JEP

Termín: 29. listopadu 2019

Místo: Autoklub, Opletalova 29, Praha 1

Koordinátoři:

registrace a informace: www.gsymposion.cz

program ke stažení zde


Kalkulačka HbA1C

Časopis
Vnitřní lékařství

Partneři
ČLS J. E. Purkyně
sekretariát ČDS

Sokolská 31, 120 26 Praha 2

724 728 489