Novinky

Zveme Vás na mezioborovou konferenci Syndrom diabetické nohy

Zveme Vás na mezioborovou konferenci Syndrom diabetické nohy

Vážení kolegové a příznivci podiatrie,

jako každoročně vás srdečně zveme na mezioborovou konferenci Syndrom diabetické nohy v pátek 27. listopadu 2020.

Přihlášky a bližší informace na www.gsymposion.cz

A. Jirkovská

Program


Kalkulačka HbA1C

Časopis
Vnitřní lékařství

Partneři
ČLS J. E. Purkyně
sekretariát ČDS

Sokolská 31, 120 26 Praha 2

724 728 489