Ocenění v ČDS za mimořádný vědecký přínos za rok 2013

Výbor České diabetologické společnosti udělil na posledním 22. zasedání výboru ČDS mimořádné ocenění MUDr. L. Rossmeislové, PhD. a prof. MUDr. J. Perušičové, DrSc.

za mimořádný vědecký přínos ČDS za rok 2013.

MUDr. Lenka Rossmeislová, Ph.D.

Cena České diabetologické společnosti ČLS JEP
za ORIGINÁLNÍ ČLÁNEK v oboru diabetologie za rok 2013 pro autora do 40 let věku

Prof. MUDr. Jindřiška Perušičová, DrSc.

Cena České diabetologické společnosti ČLS JEP
za soubor MONOGRAFIÍ v oboru diabetologie publikovaných v roce 2013

Kalkulačka HbA1C

Časopis
Vnitřní lékařství

Partneři
ČLS J. E. Purkyně
sekretariát ČDS

Sokolská 31, 120 26 Praha 2

724 728 489