Odborné akce

IX. ročník Mezioborového setkání diabetologických týmů, tentokrát s algeziology, psychiatry, psychology a jinými specialisty

IX.ročník Mezioborového setkání diabetologických týmů, tentokrát s algeziology, psychiatry, psychology a jinými specialisty Bolest v diabetologické ambulanci se uskuteční ve dnech 11. - 12. března 2016

Místo konání: Hotel Belvedere, Milady Horákové 479/19, Praha 7

Akci pořádá Galén-Symposion s.r.o. ve spolupráci s  Diabetologickým centrem I.interní kliniky FN a LF UK Plzeň

Přihlášky a pozvánka nalznete zde: http://www.gsymposion.cz/detail-akce/558/bolest-v-diabetologicke-ambulanci

Kalkulačka HbA1C

Časopis
Vnitřní lékařství

Partneři
ČLS J. E. Purkyně
sekretariát ČDS

Sokolská 31, 120 26 Praha 2

724 728 489