Odborné akce

XI. ročník mezioborového setkání diabetologického týmu s psychiatry, psychology a jinými specialisty

Datum konání: 9.–10. března 2018

Místo konání: Hotel Belvedere, Milady Horákové 479/19, Praha 7

Hlavní téma: SEBEPOZNÁNÍ A POZNÁNÍ DRUHÝCH – Jak lépe komunikovat s pacienty

Akci pořádá Psychologická sekce ČDS pod záštitou České diabetologické společnosti ČLS JEP.

Odborný garant: doc. MUDr. Silvie Lacigová, Ph.D.

Přihlášky a další informace naleznete na: http://www.gsymposion.cz

Kalkulačka HbA1C

Časopis
Vnitřní lékařství

Partneři
ČLS J. E. Purkyně
sekretariát ČDS

Sokolská 31, 120 26 Praha 2

724 728 489