Přihláška člena, zakládací listina

Výbor ČDS se rozhodl na své schůzi dne 4.10.2005 založit Podiatrickou sekci ČDS.

Tato sekce je koncipována jako analogie Diabetic Foot Study Group (DFSG) při Evropské asociaci pro studium diabetu (EASD).

Podiatrická sekce ČDS funguje autonomně s vlastním výborem, který si členové zvolí, a s vlastním programem činnosti. Podmínkou členství je však členství v ČDS. Hlavní náplní činnosti je:

Zájemci o členství v této sekci, a to jak stávající lékaři - členové ČDS, tak sestry, chirurgové, protetici apod. se mohou přihlásit následujícím způsobem:

Za Výbor ČDS

Prof. MUDr. Alexandra Jirkovská, CSc. Prof. MUDr. Milan Kvapil, CSc.

V Praze 4. 10. 2005

Kalkulačka HbA1C

Časopis
Vnitřní lékařství

Partneři
ČLS J. E. Purkyně
sekretariát ČDS

Sokolská 31, 120 26 Praha 2

724 728 489