Seznam otázek pro specializační atestaci z diabetologie

 1. Tuková tkáň jako endokrinní orgán
  Indikace inzulinové léčby.
  Klasifikace a diagnostika syndromu diabetické nohy.

 2. Játra a diabetes
  Farmaka s inkretinovým účinkem.
  Komplexní terapie syndromu diabetické nohy.

 3. Sekrece inzulinu a jeho regulace.
  Ostatní specifické typy diabetu
  Komplikace, vedlejší účinky a interakce v léčbě PAD.

 4. Účinky inzulinu a jejich mechanismus.
  Fyzická aktivita a diabetes.
  Transplantační léčba diabetiků.

 5. Patogeneze diabetu 1. typu.
  Poruchy metabolismu lipidů a jejich léčba
  Gestační diabetes

 6. Diabetes a poruchy funkce štítné žlázy.
  Léčba inzulinovými analogy.
  Diferenciální diagnóza proteinurie u diabetika.

 7. Charcotova osteoartropatie.
  Poruchy vody a elektrolytů.
  Zásady dietní léčby diabetu.

 8. Patogeneze diabetu 2. typu.
  Poruchy metabolismu vápníku a fosforu.
  Psychologické aspekty diabetu, poruchy příjmu potravy.

 9. Sekrece a účinky glukagonu.
  Diabetická ketoacidóza a její léčba.
  Diabetická senzomotorická neuropatie

 10. Význam vyšetření moče u diabetika
  Gastroenterologické poruchy u diabetu.
  Cíle léčby a parametry kompenzace diabetu.

 11. Dyslipoproteinémie a její léčba.
  Stadia diabetické nefropatie.
  Léčba inzulinovou pumpou.

 12. Význam molekulárně-genetického vyšetření u diabetu.
  Osteopenie a osteoporoza.
  Farmaka s inkretinovým účinkem a další nové léky v diabetologii.

 13. Diabetes jako součást polyglandulárního autoimunitního onemocnění
  PAD ovlivňující inzulinovou rezistenci
  Diferenciální diagnostika nefrotického syndromu

 14. Hypertenze a diabetes
  Operace u diabetika.
  Syndrom autonomního selhání navozený opakovanou hypoglykémií (HAAF)

 15. Význam mikroalbuminurie a její hodnocení.
  Diabetes a těhotenství
  Indikace inzulinoterapie u diabetu 2. typu.

 16. Patogeneze diabetické mikroangiopatie.
  Diferenciální diagnostika hypoglykemických stavů.
  Význam vlákniny a její optimální podíl a složení v dietě

 17. Hormóny s hyperglykemickým účinkem
  Hyperosmolární diabetické koma
  Prevence a léčba diabetické nefropatie.

 18. Glukózová a lipidová toxicita.
  Kožní změny u diabetu.
  Diabetická kardiomyopatie

 19. Metabolický syndrom (Syndrom inzulinové rezistence)
  Diferenciální diagnostika hypo- a hyperkalemie
  Zásady správné obuvi pro diabetiky

 20. Patofyziologie hypoglykémie
  Oční komplikace diabetu.
  Zásady terapie obezity

 21. Poruchy acidobazické rovnováhy, laktátová acidóza.
  Periferní diabetická neuropatie.
  Diabetes a poruchy funkce štítné žlázy

 22. Zhodnocení metabolicko-nutričního stavu.
  Autonomní neuropatie.
  Postup při zjištění diabetu 2. typu a algoritmus léčení.

 23. Diagnostika chorob štítné žlázy.
  Sexuální poruchy při diabetu.
  Postup při zjištění diabetu 1. typu.

 24. Klasifikace a diagnostika diabetu
  Komplexní léčba chronické renální insuficience
  Nejrozšířenější malabsorbce v ČR, diferenciální diagnostika, dietní intervence

 25. Diabetes v dětském věku.
  Prevence a léčba diabetické retinopatie.
  Rizikové faktory aterosklerózy.

 26. Typy a průběh diabetu MODY.
  Infekce a diabetes.
  Cerebrovaskulární příhody u diabetu.

 27. Patogeneze syndromu diabetické nohy a Charcotovy osteoarthropatie.
  Akutní koronární syndromy u diabetiků
  Sekundární diabetes (onemocnění pankreatu).

 28. Ukazatele a význam dysfunkce endotelu u diabetu.
  Typy inzulinových režimů.
  Základy enterální výživy, sipping u diabetiků

 29. Regulace hladiny glykémie a tvorby ketolátek
  Zásady parenterální výživy u diabetiků
  PAD ovlivňující sekreci inzulinu

 30. Regulace energetické rovnováhy, klidový energetický výdej
  Hemodialýza a peritoneální dialýza u diabetiků
  Postup vyšetření při náhodném zjištění hyperglykémie

 31. Struktura a funkce Langerhansových ostrůvků.
  Syndrom polycystických ovarií
  Léčba diabetické neuropatie

 32. Cirhoza jaterní a její vztah k diabetu
  Zásady léčby diabetického komatu
  Osteoporóza - diagnostika a léčba

 33. Inkretiny a enteroinzulární osa
  Srdeční selhání u diabetiků
  Způsoby monitorace glykémie a glukózové senzory

Seznam otázek ke stažení zde [DOC]

Kalkulačka HbA1C

Časopis
Vnitřní lékařství

Partneři
ČLS J. E. Purkyně
sekretariát ČDS

Sokolská 31, 120 26 Praha 2

724 728 489