Seznam otázek pro atestaci z oboru diabetologie a endokrinologie

 1. Zásady dietní léčby diabetu
  Tuková tkáň jako endokrinní a imunitní orgán
  Polohové anomálie varlat u chlapců a jejich následky, léčba
  Onemocnění hypotalamu a jeho endokrinologické projevy

 2. Léčba inzulinem
  Primární a sekundární inzulinová rezistence
  Endokrinně aktivní nádory u dětí – diagnostika, diferenciální diagnostika, léčba
  Diabetes insipidus centralis, polyurie a její diferenciální diagnostika

 3. Regulace glykémie
  Syndrom diabetické nohy.
  Incidentalomy u dětí
  Hyponatrémie, hypernatrémie, SIADH, CSWS, jejich diferenciální diagnostika

 4. Klasifikace a diagnostika diabetu
  Perorální antidiabetika
  Diferenciální diagnostika a léčba hyperkalcémie a hypokalcémie v dětském věku
  Tumory hypofýzy a oblasti sella turcica

 5. Fyzická aktivita a diabetes mellitus 2. typu
  Diabetická nefropatie
  Humorální regulace jídelního chování v dětství a adolescenci
  Hypopituitarismus

 6. Léčba inzulinovou pumpou
  Onemocnění ledvin při diabetu
  Diferenciální diagnostika hyperkalémie a hypokalémie v dětském věku, léčba
  Akromegalie

 7. Metabolický syndrom
  Hypoglykémie a HAAF
  Fyziologie pubertálního vývoje, posuzování pubertálního vývoje
  Cushingův syndrom

 8. Sekrece inzulinu a jeho regulace.
  Diabetická senzomotorická neuropatie
  Diferenciální diagnostika hypernatrémie a hyponatrémie v dětském věku, léčba
  Hyperprolaktinémie a prolaktinomy

 9. Účinky inzulinu
  Diabetická ketoacidóza a její léčba.
  Osteoporóza u dětí – etiologie, diagnostika, léčba
  Způsoby vyšetřování štítné žlázy včetně laboratorního vyšetření a interferujících vlivů

 10. Hyperosmolární diabetické koma a laktátová acidóza
  Obezita
  Vyšetření, diferenciální diagnostika a terapie opožděné puberty u obou pohlaví
  Hyperthyreóza

 11. Operace u diabetika
  NAFLD (metabolická játra)
  Hyperandrogenní stavy u dívek v adolescenci (PCOS a další příčiny), diagnostika, léčebná strategie
  Hypothyreóza

 12. Monogenní formy diabetu
  Dyslipoproteinémie
  Poruchy menstruačního cyklu v adolescenci
  Záněty štítné žlázy

 13. Poruchy metabolismu lipidů při diabetu
  Dialyzační léčba diabetiků
  Diferenciální diagnostika polyurie a polydipsie u dětí
  Nádory štítné žlázy z thyreocytů

 14. Gestační diabetes
  Hyperurikémie
  Dynamické (zátěžové) testy v dětské endokrinologii
  Medulární karcinom štítné žlázy

 15. Fáze edukace diabetika a její náplň, hodnocení efektivity
  Arteriální hypertenze
  Pozdní endokrinní následky onkologické léčby u dětí
  Struma

 16. Diabetes a těhotenství
  Antiagregační a antikoagulační léčba
  Izolované formy předčasné puberty (telarché, pubarché, menarché precox) – diagnostika, léčba
  Uzly štítné žlázy a jejich diferenciální diagnostika

 17. Inkretinová mimetika a gliptiny
  Cerebrovaskulární příhody u diabetu.
  Turnerův a Klinefelterův syndrom – diagnostika, léčba, dispenzarizace
  Endokrinní orbitopatie

 18. Kontinuální monitoring glykémií
  Kardiovaskulární komplikace diabetu
  Gynekomastie, diagnostika a léčba v adolescenci
  Non-thyroidal illness syndrom, syndrom nízkého T3 (T4)

 19. Oční komplikace diabetu.
  Regulace energetické rovnováhy a zhodnocení metabolicko-nutričního stavu.
  Diferenciální diagnostika a terapie předčasné puberty
  Syndrom rezistence na thyreoidální hormony-příčiny, klinický obraz, dif.dg., terapie

 20. Diabetes ve stáří
  Denní potřeba energie, proteinů a minerálů ve zdraví a nemoci
  Diferenciální diagnostika u novorozence s obojetným genitálem
  Thyreotoxická krize

 21. Léčba inzulinovými analogy
  Sexuální poruchy při diabetu.
  Diferenciální diagnostika hypertenze u dětí a adolescentů se zaměřením na endokrinní etiologii
  Myxedémové koma

 22. Charcotova osteoartropatie.
  Hypo- a hyperkalemie
  Diferenciální diagnostika a léčba hypoglykémií v dětském věku (po novorozeneckém a kojeneckém období)
  Taktika léčby hormony štítné žlázy

 23. Diabetes v dětském věku.
  Nejrozšířenější malabsorbce v ČR, diferenciální diagnostika, dietní intervence
  Poruchy pohlavního vývoje s karyotypem 46,XY: patofyziologie, klinický obraz, léčba
  Onemocnění štítné žlázy za gravidity a laktace

 24. Diabetes mellitus 1. typu.
  Zásady parenterální výživy
  Poruchy pohlavního vývoje s karyotypem 46,XX: patofyziologie, klinický obraz, léčba
  Specifika onemocnění štítné žlázy ve vyšším věku

 25. Diabetes mellitus 2. typu.
  Základy enterální výživy, sipping
  Poruchy pohlavního vývoje s abnormálním karyotypem: patofyziologie, klinický obraz, léčba
  Hyperparathyreóza a diferenciální diagnostika hyperkalcemie

 26. Význam molekulárně-genetického vyšetření u diabetu.
  Chronická renální insuficience
  Hyperkortikalismus v dětském věku a v adolescenci – etiologie, diagnostika, léčba
  Hypoparathyreóza a diferenciální diagnostika hypokalcemie

 27. Postup při náhodném zjištění hyperglykémie
  Posudkové aspekty diabetu, řízení motorových vozidel
  Diagnostika, diferenciální diagnostika a terapie jednotlivých typů rachitid; profylaxe a terapie vitaminem D
  Hypokortikalismus

 28. Konvenční inzulinové režimy
  Srdeční selhání a diabetes
  Vrozené a získané poruchy příštítných tělísek v dětském věku a v adolescenci
  Hypokortikální (addisonská) krize

 29. Intenzifikované inzulinové režimy
  Syndrom spánkové apnoe
  Současná klasifikace poruch pohlavního vývoje
  Primární hyperaldosteronismus

 30. Ostatní specifické typy diabetu
  Transplantační léčba diabetiků.
  Diferenciální diagnostika dětské obezity, možnosti léčby
  Feochromocytom a paragangliom

 31. Autonomní diabetická neuropatie.
  Poruchy metabolismu vápníku a fosforu
  Fyziologie dětského růstu, tři růstová období dítěte
  Tumory nadledvin

 32. ICHDK a diabetes
  Játra a diabetes
  Diabetes insipidus u dětí a v adolescenci – diagnostika, léčba
  Léčebné použití glukokortikoidů, preparáty, indikace, kontraindikace, nežádoucí účinky

 33. Diferenciální diagnóza proteinurie u diabetika.
  Osteopenie a osteoporóza
  Hypopituitarismus u dětí: etiologie, klinický obraz, diagnostika a terapie
  Kongenitální adrenální hyperplazie v dospělosti

 34. Diferenciální diagnóza hypoglykemických stavů.
  Poruchy acidobazické rovnováhy.
  Onemocnění dřeně nadledvin v dětském věku, diagnostika a léčba
  Mužský hypogonadismus

 35. Infekce a diabetes.
  Poruchy metabolismu natria a vody
  Novorozenecké a kojenecké hypoglykémie; klinický obraz, diagnostika, terapie
  Gynekomastie


 36. Psychologické aspekty diabetu, poruchy příjmu potravy, deprese
  Hypo- a hyperkalemie
  Novorozenecký screening endokrinních poruch
  Ženský hypogonadismus

 37. Gastroenterologické poruchy u diabetu.
  Kostní metabolismus, hormonální vlivy, laboratorní ukazatele kostního obratu
  Indikace léčby růstovým hormonem v pediatrii
  Endokrinologická problematika infertility z pohledu ženy a muže

 38. Hormóny s hyperglykemizujícím účinkem
  Osteomalácie - příčiny, klinický obraz, léčba
  Diencefalický syndrom v dětském věku
  Poruchy menstruačního cyklu, anovulace, infertilita

 39. Cíle léčby diabetu
  Metabolické osteopatie (včetně renální osteopatie)
  Hyperprolaktinémie v dětském věku a v adolescenci
  Dynamické testy v endokrinologii

 40. Regulovaná strava při diabetu (výměnné jednotky, rámcové jídelní lístky)
  Diabetická kardiomyopatie
  Diagnostika a diferenciální diagnostika růstové retardace
  Menopauza

 41. Akutní komplikace diabetu
  Deprese a diabetes
  Diagnostika a diferenciální diagnostika nadměrného růstu
  Syndrom polycystických ovarií

 42. Fyzická aktivita a diabetes mellitus 1. typu
  Diferenciální diagnostika nefrotického syndromu
  Autoimunitní polyglandulární syndromy u dětí
  Hypertrichóza, hirsutismus, virilizace, alopecie z pohledu endokrinologa

 43. Kombinovaná léčba antidiabetiky
  Ischemická choroba srdeční a diabetes
  Diagnostika, diferenciální diagnostika a léčba adrenální insuficience u dětí
  Neuroendokrinní tumory a nádory endokrinního pankreatu

 44. Diabetická retinopatie
  Bariatrická chirurgie v léčbě diabetu
  Tyreotoxikóza v dětství a v adolescenci, diagnostika a léčba
  Ektopická produkce hormonů, paraneoplastické syndromy

 45. Diagnostika a léčba syndromu diabetické nohy
  Deficit vitaminů v klinické praxi
  Kraniofaryngeom – endokrinní aspekty
  Autoimunitní polyglandulární syndromy

 46. Kožní změny u diabetu.
  Perioperační péče o nemocného s diabetem
  Autoimunitní onemocnění štítné žlázy v dětství a v adolescenci, diagnostika a léčba
  Syndromy mnohočetné endokrinní neoplazie

 47. Selfmonitoring glykémií a úpravy dávek inzulinu
  Diabetes a centrální nervový systém
  Vrozené poruchy adrenální steroidogeneze: patofyziologie, klinický obraz, léčba
  Endokrinopatie v těhotenství a laktaci

 48. Diabetes a endokrinopatie
  Klasifikace a prevence syndromu diabetické nohy
  Uzlová struma a nádory štítné žlázy v dětském věku
  Endokrinní hypertenze

 49. Stomatologická péče při diabetu
  Léčba terminální fáze chronického selhání ledvin (CKD) při diabetu
  Struma v dětství a v dospívání – etiologie, vyšetření, léčba
  Hormonální antikoncepce

 50. Nádorová onemocnění a diabetes (onkologický screening)
  Léčba obézního diabetika
  Příčiny, klinický obraz, diagnostika a terapie kongenitální hypotyreózy
  Hormonální substituční léčba sexuálními steroidy

Seznam otázek ke stažení zde [DOC]

Kalkulačka HbA1C

Časopis
Vnitřní lékařství

Partneři
ČLS J. E. Purkyně
sekretariát ČDS

Sokolská 31, 120 26 Praha 2

724 728 489