Možnost získání specializace v endokrinologii pro diabetology

Lékař se specializací v oboru diabetologie může získat specializaci v oboru endokrinologie pokud doloží splnění následujících požadavků:

POVINNÁ PRAXE V OBORU PRO LÉKAŘE S ATESTACÍ Z DIABETOLOGIE

v trvání minimálně 12 měsíců v úvazku 1,0 (v období od poslední získané atestace) z toho:

 1. Na akreditovaném pracovišti 1. typu (AP1) v rozsahu:
  praxe odpovídající úvazku 1,0 po dobu minimálně 5 měsíců s prodloužením školení při kratším rozsahu pracovní doby.
  Pozn.: Jde o praxi v akreditovaném zařízení z endokrinologie pro I. stupeň s lůžkovou i ambulantní složkou pod vedením garanta s endokrinologickou atestací a nejméně 5 lety praxe v oboru. Mezi těmito zařízeními jsou i některé okresní nemocnice a velká část nemocnic krajských.
 2. Na akreditovaných pracovištích 2. typu (AP2) v rozsahu:
  • a) 6 měsíců na akreditovaném pracovišti 2. typu, z toho pro absolventy povinného interního základu 1 měsíc na akreditovaném pracovišti 2. typu dětské endokrinologie
   V průběhu této praxe absolvuje školenec nejméně
   • 40 hodin na pracovišti gynekologické endokrinologie,
   • 40 hodin na pracovišti nukleární medicíny,
   • 120 hodin přípravy v endokrinologické ultrasonografii a cílené aspirační biopsii,
   • 15 týdnů ambulantní a lůžkové praxe.
   Pozn.: Jde o praxi na akreditovaném pracovišti z endokrinologie pro II. stupeň. Prakticky vždy se jedná o pracoviště při fakultních nemocnicích.
  • b) 3 týdny na akreditovaném pracovišti spojujícím vlastní komplexní aplikovaný výzkum v endokrinologii s klinickou praxí s využitím specializovaných laboratorních metodik, zobrazovacích technik a aspirační biopsií.
   Pozn. Jediné pracoviště, které t.č. splňuje tyto požadavky je Endokrinologický ústav v Praze.
  • c) 1 týden na akreditovaném pracovišti nukleární medicíny specializovaném na léčbu karcinomů štítné žlázy.
   Pozn.: Jediné pracoviště, které t.č. splňuje tyto požadavky je Klinika nukleární medicíny a endokrinologie FN Motol, Praha.

ÚČAST NA VZDĚLÁVACÍCH AKTIVITÁCH

Požadavky na uvedené praxe vznikly na základě vzájemné dohody akreditačních komisí MZ pro obory diabetologie a endokrinologie se souhlasem výborů ČES JEP a ČDS JEP.

V Praze, dne 30. 6. 2006

Prof. MUDr. Josef Marek, DrSc.
předseda akreditační komise MZ ČR

Prof. MUDr. Václav Zamrazil, DrSc.
Vedoucí subkatedry endokrinologie IPVZ, Praha
Prof. MUDr. Terezie Pelikánová, DrSc.
předsedkyně akreditační komise MZ ČR pro obor endokrinologie pro obor diabetologie a vedoucí subkatedry diabetologie IPVZ, Praha
Kalkulačka HbA1C

Časopis
Vnitřní lékařství

Partneři
ČLS J. E. Purkyně
sekretariát ČDS

Sokolská 31, 120 26 Praha 2

724 728 489