Testování osobních glukometrů s ohledem na normu EN ISO 15197

Vzhledem k výrazným rozdílům v přesnosti měření glykémie různými glukometry, požádal výbor České diabetologické společnosti prof. MUDr. Tomáše Zimu, DrSc., přednostu Ústavu klinické biochemie a laboratorní diagnostiky 1. LFUK a VFN, Praha o vypracování metodiky a testování glukometrů. Testované glukometry společně s výsledkem testování jsou uvedeny zde.

Výsledky testování glukometrů

Doporučený postup pro testování přesnosti glukometrů – aktualizace 2014

Kalkulačka HbA1C

Časopis
Vnitřní lékařství

10.12.2022
Praha

7. Workshop castování

26.4.2023 - 29.4.2023
Luhačovice

59. Diabetologické dny v Luhačovicích

26.5.2023 - 27.5.2023
Staré Splavy

Mýty, omyly a pravdy v diabetologii

Partneři
ČLS J. E. Purkyně
sekretariát ČDS

Sokolská 31, 120 26 Praha 2

724 728 489