Výsledky testování osobních glukometrů s ohledem na normu EN ISO 15197

Wellion CALLA light

Testováno v Referenční laboratoři pro klinickou biochemii při Ústavu lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky VFN, Praha

Protokol o testování (PDF).

 

Accu-Chek Performa Nano

Testováno v Referenční laboratoři pro klinickou biochemii při Ústavu lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky VFN, Praha

Protokol o testování (PDF).

 

Fora Diamond Prima - DM10

Testováno v Referenční laboratoři pro klinickou biochemii při Ústavu lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky VFN, Praha

Protokol o testování (PDF).

 

Fora Diamond Mini - DM30

Testováno v Referenční laboratoři pro klinickou biochemii při Ústavu lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky VFN, Praha

Protokol o testování (PDF).

 

Glucocard X-mini plus

Testováno v Referenční laboratoři pro klinickou biochemii při Ústavu lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky VFN, Praha

Protokol o testování (PDF).

 

Glucocard X-meter

Testováno v Referenční laboratoři pro klinickou biochemii při Ústavu lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky VFN, Praha

Protokol o testování (PDF).

 

Glukometr Element

Testováno v Centrální laboratoři Šumperské nemocnice a.s., Šumperk

Protokol o testování (PDF).

 

Glukometr Contour TS

Testováno v Referenční laboratoři pro klinickou biochemii při Ústavu lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky VFN, Praha

Protokol o testování (PDF).

 

SD Codefree

Testováno v Centrální laboratoři Šumperské nemocnice a.s., Šumperk

Protokol o testování (PDF).

 

SD Check GOLD

Testováno v Centrální laboratoři Šumperské nemocnice a.s., Šumperk

Protokol o testování (PDF).

Kalkulačka HbA1C

Časopis
Vnitřní lékařství

Partneři
ČLS J. E. Purkyně
sekretariát ČDS

Sokolská 31, 120 26 Praha 2

724 728 489