Zápisy z výboru

Zápis z Plenární schůze ČDS ČLS JEP, která se konala u příležitosti konání 58. diabetologických dní v Luhačovicích dne 29. 4. 2022

Kalkulačka HbA1C

Časopis
Vnitřní lékařství

Partneři
ČLS J. E. Purkyně
sekretariát ČDS

Sokolská 31, 120 26 Praha 2

724 728 489