Zápisy z výboru

Zápis z Plenární schůze ČDS, která se konala u příležitosti konání 59. diabetologických dní

Kalkulačka HbA1C

Časopis
Vnitřní lékařství

Partneři
ČLS J. E. Purkyně
sekretariát ČDS

Sokolská 31, 120 26 Praha 2

724 728 489