Zápisy z výboru

Zápis z 13. zasedání výboru České diabetologické společnosti, konaného dne 05. 06. 2012 od 11:00 v Praze.

Kalkulačka HbA1C

Časopis
Vnitřní lékařství

Partneři
ČLS J. E. Purkyně
sekretariát ČDS

Sokolská 31, 120 26 Praha 2

724 728 489