Zápisy z výboru

Zápis ze zasedání výboru České diabetologické společnosti, konaného dne 6.10. 2020

Kalkulačka HbA1C

Časopis
Vnitřní lékařství

10.12.2020
České Budějovice

Jihočeský diabetologický den

Partneři
ČLS J. E. Purkyně
sekretariát ČDS

Sokolská 31, 120 26 Praha 2

724 728 489