Zápisy z výboru

Zápis z plenární schůze České diabetologické společnosti ČLS JEP konané dne 7. 4. 2017

Kalkulačka HbA1C

Časopis
Vnitřní lékařství

Partneři
ČLS J. E. Purkyně
sekretariát ČDS

Sokolská 31, 120 26 Praha 2

724 728 489