Zápisy z výboru

Zápis ze zasedání výboru České diabetologické společnosti, konaného dne 10. 4. 2019

Kalkulačka HbA1C

Časopis
Vnitřní lékařství

Partneři
ČLS J. E. Purkyně
sekretariát ČDS

Sokolská 31, 120 26 Praha 2

724 728 489