Zápisy z výboru

Zápis z 6. zasedání výboru České diabetologické společnosti, konaného dne 15. 4. 2015 v Luhačovicích

Kalkulačka HbA1C

Časopis
Vnitřní lékařství

Partneři
ČLS J. E. Purkyně
sekretariát ČDS

Sokolská 31, 120 26 Praha 2

724 728 489