Zápisy z výboru

Zápis z 12. zasedání výboru České diabetologické společnosti, konaného dne 18. 04. 2012 od 14:30 hodin v Luhačovicích.

Kalkulačka HbA1C

Časopis
Vnitřní lékařství

Partneři
ČLS J. E. Purkyně
sekretariát ČDS

Sokolská 31, 120 26 Praha 2

724 728 489